Παρουσίαση αποτελεσμάτων της πράξης στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο H.Bioinfo 2019

Στα πλαίσια των δράσεων δημοσιότητας υπήρξε συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο H.Bioinfo 2019 που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο στις 11-13 Οκτωβρίου 2019, όπου παρουσίαστηκαν αποτελέσματα σχετικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης μικροοργανισμών που συλλέχθηκαν στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Το ετήσιο αυτό συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Ελληνικής Βιοπληροφορικής και προσελκύει σημαντικές εργασίες αναφορικά με τις σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και επεξεργασία βιολογικών δεδομένων που παράγονται από πειράματα βιοεπιστημών. Η ανακοίνωση είχε τίτλο «Coupling Next-Generation Sequencing with culture-dependent techniques in assessing the bioaerosol load in the Historical Museum of Crete (Greece)» και προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών από τους συμμετέχοντες.