Ενημερωτικό φυλλάδιο της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ

Με στόχο τη ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με το πρόβλημα της καταστροφής ευπαθών εκθεμάτων από την αέρια ρύπανση, αλλά και τη διάχυση των δράσεων της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ δημιουργήθηκε δίγλωσσο (Ελληνικά και Αγγλικά) ενημερωτικό φυλλάδιο που μοιράζεται δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Στο φυλλάδιο παρουσιάζονται περιληπτικά τα στοιχεία, οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ_ΙΙ.