Ημερίδα Διάχυσης αποτελεσμάτων της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ.

Στα πλαίσια των ενεργειών δημοσιότητας και ενημέρωσης για τις δράσεις και τα αποτελέσματα της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ_ΙΙ πραγματοποιήθηκε ανοιχτή ημερίδα για το κοινό το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020.

Η ημερίδα διεξήχθηκε στη Λευκωσία, στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Κατά τη διάρκεια της παρουσιάστηκε το πρόβλημα της προστασίας έργων τέχνης από ευπαθή υλικά από επικίνδυνους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους που συναντώνται σε εσωτερικούς χώρους. Έγινε αναφορά σε σύγχρονους τρόπους προστασίας των ευπαθών υλικών, τόσο στα συνεργαζόμενα στο πρόγραμμα Μουσεία όσο και σε άλλους χώρους έκθεσης έργων τέχνης. Τέλος παρουσιάστηκε το καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής και έγκαιρης προειδοποίησης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πράξης. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου και επίδειξη στους συμμετέχοντες του εγκατεστημένου συστήματος παρακολούθησης και των οργάνων μέτρησης με τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι πειραματικές μετρήσεις.