3η ετήσια συνάντηση εταίρων

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2020 η 3η Τεχνική Συνάντηση της πράξης  ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ με εκπροσώπηση όλων των Δικαιούχων. Η συνάντηση έγινε στη Λευκωσία, στο Βυζαντινό Μουσείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Οι Δικαιούχοι παρουσίασαν την πρόοδο των εργασιών μέχρι την ημερομηνία της συνάντησης και πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των πειραματικών μετρήσεων στα δύο Μουσεία και το σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα που εγκαταστάθηκε στο εσωτερικό περιβάλλον του Βυζαντινού Μουσείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Καθορίστηκαν οι δράσεις για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης αντίστοιχου συστήματος στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και οι διαδικασίες αξιολόγησης των δύο συστημάτων. Έγινε οικονομικός απολογισμός της πράξης και τέλος συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα με έμφαση στις εναλλακτικές δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση επιβολής περιορισμών για την προστασία του πληθυσμού από τον ιό Covid-19.