2η ετήσια συνάντηση εταίρων

Πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2018 στη Λεμεσό η 2η Τεχνική Συνάντηση των Δικαιούχων της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λεμεσού (ΤΕΠΑΚ) και ήταν παρόντες εκπρόσωποι όλων των Δικαιούχων της πράξης. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η πρόοδος στην ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης και έγκαιρης προειδοποίησης, το όποιο αρχικά θα εγκατασταθεί στους εσωτερικούς χώρους του Βυζαντινού Μουσείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση των πειραματικών μετρήσεων αέριων και σωματιδιακών ρύπων και αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών στα δύο συνεργαζόμενα Μουσεία και διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των εναπομεινάντων δειγματοληψιών. Τέλος συζητήθηκαν οικονομικά και οργανωτικά θέματα. Η συνάντηση διεξήχθηκε σε άριστο κλίμα και οι Δικαιούχοι ανανέωσαν τη δια ζώσης επικοινωνία τους για το Χειμώνα του 2020.