1η συνάντηση εταίρων (kick off meeting)

Πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2017 στα Χανιά, στους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ.

Στη συνάντηση, η οποία  διεξήχθηκε σε εξαιρετικό κλίμα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των Δικαιούχων της πράξης (Πολ. Κρήτης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Εταιρία Κρητικών Σπουδών, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου μακαρίου Γ’). Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν  η οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος της πράξης και ο καθορισμός  των αρμοδιοτήτων των Δικαιούχων. Παρουσιάστηκαν επίσης τα βασικά αποτελέσματα της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ και έγινε η σύνδεση τους με τις δράσεις της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ, με έμφαση στην συνέχιση της ανάπτυξης και στη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Παρουσιάστηκε ο εξοπλισμός που διαθέτει το Πολυτεχνείο Κρήτης για μετρήσεις και σωματιδιακών ρύπων σε εσωτερικούς χώρους και  και αναλύθηκαν οι τεχνικές μέτρησης αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών. Η επόμενη Τεχνική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό το Φθινόπωρο του 2018.